Hoksattavaa


Maanantaina 12.8.2119 lähtien koulua normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti.


keskiviikko 21. syyskuuta 2016

LUKULÄKSY

Useimmat tokaluokkalaiset tarvitsevat vielä apua lukuläksyssä. Lukemaan oppimisen kannalta on tehokkaampaa lukea vähän tekstiä moneen kertaan kuin paljon tekstiä yhden kerran. Siitä syystä lukuläksy tulee lukea monta kertaa. Lukemiskertojen merkiksi voi tehdä tukkimiehen kirjanpitoa läksykohdan viereen. Vanhemman kannattaa valvoa ja auttaa lasta lukuläksyssä niin kauan kunnes lapsi oppii lukemaan sujuvasti. Kotona ja koulussa on hyvä käyttää samaa lukemaanopettamisen menetelmää, jotta oppiminen ei hidastuisi.

Lukemaan opettamisen menetelmä: kirjain-äänne-tavu-sana

Äänteiden yhdistämistä tavuksi harjoitellaan lihottamalla äänteitä ja liukumalla äänteestä toiseen. Lihottamisessa äänteeseen tai tavuun liitetään yksi äänne kerrallaan, esim. m mu mus. Lopuksi tavu luetaan aina normaalilla puherytmillä.

Alkeistaso, jolloin lapsi opettelee kirjaimia, äänteitä ja tavuja

- vanhemman apu on välttämätön.
- lue HITAASTI äänteitä venyttäen tavu malliksi.
- ohjaa lasta lukemaan tavuja aluksi järjestyksessä. Kun se sujuu, niin näytä tavuja sekaisin ja pyydä lasta lukemaan.
- kysy välillä mikä sana voisi alkaa/loppua näyttämälläsi tavulla.
- kerratkaa vanhoja läksyjä.
- päivittäinen harjoittelu on tarpeen.

Sanataso, jolloin lapsi lukee sanoja ja lyhyitä lauseita
- valvo, että lapsi lukee läksyn useita kertoja.
- on parempi lukea puoli sivua viiteen kertaan kuin viisi sivua kerran.
- kysy lopuksi muutama kysymys tekstistä, jolla varmistat, että lapsi on ymmärtänyt lukemansa.
- jos lukemisessa tulee paljon virheitä, ohjaa lasta hidastamaan vauhtia.

Lausetaso, jolloin lapsi lukee kokonaisia tekstejä
- edelleen on tärkeää, että teksti luetaan useampaan kertaan. Tekstien pidetessä voi lukukertoja vähentää kolmeen.
- ohjaa huomioimaan pisteet, pilkut ja muut välimerkit.
- ohjaa ilmeikkyyteen.
- kysy lopuksi muutama kysymys tekstistä tai pyydä lasta kertomaan omin sanoin tekstin sisältö.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kun kävit kurkkaamassa arkeamme, mielellämme luemme ajatuksiasi, kommenttia aikaansaannoksistamme.